Anunț concurs

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 17.03.2015, respectiv 19.03.2015

C O N C U R S


de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Stare civilă – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Sighișoara

Probele stabilite pentru concurs:
- Probă suplimentară (testarea cunoștințelor de operare PC precum și testare pentru scris caligrafic, condiții esențiale pentru un lucrător de stare civilă): 17.03.2015, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7
- Proba scrisă: 17.03.2015, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Interviu: 19.03.2015, ora 15,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Condiții specifice:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime cel puțin 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Cunoștințe operare PC (nivel mediu) și scris caligrafic, condiții esențiale pentru Starea civilă.
 
 Bibliografie generală:
- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografie specifică:
- Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Cartea I, Titlul III; Cartea a II-a, Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
- Formularul de înscriere tip (sediul instituției – camera 72);
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii;
- Cazier judiciar;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverință de vechime tip (sediul instituției – camera 72);
- Adeverință care să ateste starea de sănătate;
- Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (sediul instituției – camera 72);
- Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (sediul instituției – camera 72).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280

Termenul limită de depunere a dosarelor este:
06.03.2015, ora 13,00


        p. PRIMAR,
          Viceprimar
              Dan Eugen Bândea

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud