Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este ilegală şi periculoasă!

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este ilegală şi periculoasă!

 Aducem la cunoştinţa sighişorenilor faptul că, Ordinul Prefectului judeţului Mureş nr. 109/22.03.2012 prevede că pe raza judeţului Mureş se interzice arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, până la data de 31 decembrie 2012.
 
Încălcarea acestui ordin se pedepseşte conform H.G. 537/2007
 cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.
 
Acest ordin a fost emis, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 30/147/2010 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al Ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC) în România, care prevede faptul că arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenurile agricole, precum şi arderea vegetaţiei pajiştilor permanente este interzisă.
Conform prevederilor art. 94, alin. (1), lit. „n” din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, persoanele fizice şi juridice, deţinători legali de terenuri, au obligaţia de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.
Potrivit art. 98, alin. (1) din ordonanţa mai sus menţionată, arderea miriştilor, a stufului, a tufărişurilor şi a vegetaţiei ierboase din ariile naturale protejate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă penală dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.
Arderea miriştilor şi aresturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.
Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se poate executa numai după obţinerea permisului de lucrul cu focul conform Ordinului nr. 163/2007 al Ministrului administraţiei şi internelor.
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud