Proiect - sistem informatic

">
">Proiect  privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Municipiul Sighişoara prin implementarea unui sistem informatic de registratură electronică şi gestiune documente


Obiectivul general  al proiectului este să contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii administraţiei publice în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.
Scopul acestui proiect este implementarea, în următoarele 12 luni a unor măsuri organizatorice şi sisteme informatice care să ducă la creşterea calităţii şi eficienţei, pentru serviciile publice furnizate de Municipiul Sighişoara.
Prin acest proiect:
- va creşte gradul de acces al populaţiei  Municipiului Sighişoara la serviciile publice informatizate furnizate de Municipiul Sighişoara la un nivel estimat de 20%.
- se prevede regândirea proceselor interne asociate activităţii Primăriei şi folosirea instrumentelor moderne IT pentru îmbunătăţirea proceselor interne.
- este promovată interacţiunea Primăriei cu cetăţenii şi mediul de afaceri prin furnizarea serviciilor folosind mijloace informatice (servicii electronice pe portal web) pentru programare audienţă, depunere petiţie, informare registratură, informare activitate CL
- sunt implmentate mecanismele informatice necesare capturii electronice a documentelor şi trimiterea lor electronică (între instituţii şi între primărie şi cetăţeni-mediul de afaceri)
- reducerea birocraţiei şi eficientizarea serviciilor publice - se contribuie la acest obiectiv prin reducerea duratei de livrare a serviciilor publice de către municipiul Sighişoara cu cel puţin 20%
- reducerea costurilor de funcţionare a sistemului administraţiei publice şi extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice de interes naţional şi local şi servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare electronică (informatizarea administraţiei publice centrale şi locale - iar prin prezentul proiect se contribuie la aceasta prin oferirea accesului cetăţenilor din  Sighişoara la informaţii publice de interes local şi servicii electronice.
Implementarea proiectului va conduce la dematerializarea progresivă a informaţiei utilizate/prelucrate la nivelul instituţiei. Funcţionarii publici din cadrul primăriei municipiului Sighişoara au la dispoziţie şi vor fi încurajaţi să utilizeze toate echipamentele necesare tratării informaţiei dematerializate şi reducerii progresive a utilizării informaţiei pe suport hârtie.
Implementarea unui Sistem informatic şi a unor măsuri organizatorice vor putea duce la:
- înfiinţarea unui ghişeu unic (Centru de Informare a Cetăţenilor. CIC) pentru relaţii cu publicul (informare, registratură, audienţe, petiţii) şi folosirea de către funcţionarii din grupul ţintă a unui sistem informatic care să sprijine activitatea CIC
- stabilirea de procese şi politici interne care vor fi urmărite prin gestionare folosind mijloacele electronice a procesului de rezolvare a unei cereri
- eliberarea  chiar pe loc a unor acte din sistemul informatic
- reducerea activităţii depuse pentru petiţii şi audienţe ca rezultat al consilierii directe de către personal specializat la CIC
- publicarea imediată pe internet/infokiosc a informaţiilor de interes public (HCL, acte nesesare) şi reducerea solicitărilor de informaţii datorită mijloacelor alternative
- implementarea modulului informatic de Urbanism va reduce activităţile necesare pentru eliberarea actelor de Urbanism (Autorizaţii de Construire/Desfiinţare, Certificate de Urbanism, etc)
- implementarea modulului informatic de Stare Civilă va reduce activităţile necesare pentru eliberarea actelor de stare civilă (Certificate de Naştere, Căsătorie, Deces, buletine, înştiinţări)
- implementarea modulului informatic de Gestiune Achiziţii Publice va conduce la o mai bună planificare a procesului de achiziţii, publicarea planului anual de achiziţii direct pe site-ul web
- posibilitatea scanării documentelor şi introducerea lor direct în sistem va conduce la eliminarea consumului de hârtie aferent proceselor intermediare de avizare/aprobare;
- implementarea sistemului informatic reduce timpul consumat pentru căutarea şi regăsirea documentelor.

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 susţine crearea unui sistem eficient al administraţiei publice prin măsuri de consolidare a capacităţii administrative a autorităţilor pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare. Una dintre aceste măsuri este promovarea societăţii informaţionale care va permite indivizilor şi comunităţilor efectuarea unui salt tehnologic şi o participare mai bună la activităţile de inovare şi înalt productive. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice aduce beneficii atât la nivel public cât şi privat.  Planul Strategic al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei susţine, ca unul dintre obiectivele sale pe domeniul tehnologiei informaţiei să fie creşterea gradului de utilizare IT în toate mediile societăţii româneşti în condiţii de interoperabilitate şi eficienţă.
Investiţia vine în întâmpinarea obiectivelor Planului de Dezvoltare Regionala 2007-2013 pentru Regiunea Centru, care prevede, în domeniul tehnologiei ICT, sprijinirea competitivitatii economice şi creşterea interacţiunii dintre sectorul public şi firme/cetăţeni prin exploatarea potenţialului provenit din ICT. Proiectul de investiţii relaţionează cu Strategia de Dezvoltare a municipiului Sighişoara care acordă o atenţie deosebită întăririi capacităţii administraţiei publice pentru obţinerea de efecte tangibile asupra calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor, precum şi asupra eficientizării managementului strategic.
Prin acest proiect se va acţiona pentru o îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare. Acest lucru nu se poate obţine decât în cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze resursele în mod raţional şi eficient şi să descopere potenţialul ecologic al economiei, asigurând prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială.

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud