ANUNȚ PUBLIC privind proiectele de hotărâre ce urmează a fi supuse spre aprobare Consililui Local Sighișoara în ședința ordinară din luna ianuarie 2018

ANUNȚ PUBLIC

privind proiectele de hotărâre ce urmează a fi supuse spre aprobare Consililui Local Sighișoara în ședința ordinară din luna ianuarie 2018

 

            Astăzi, 06.12.2017, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următoarele proiecte de acte normative:

1.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2018;

2.      Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe și terenurile aferente acestora, care aparțin domeniului public și privat al municipiului;

3.      Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 11/19.06.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la amenzile aplicate de Poliția Locală în domeniul circulației pe drumurile publice.          

            Documentațiile aferente proiectelor de acte normative pot fi consultate:

·       pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro/ Transparenta decizională/ Legea nr.52/2003;

·       la avizierul instituției, str. Muzeului, nr. 17, Sighișoara;

·       proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se pot depune până la data de 18.12.2017, pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

1.      la Registratura instituției din Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7;

2.      prin poștă, la adresa Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7;

3.      ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;

4.      prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, www.sighisoara.org.ro /transparenta decizionala/ Legea 52/2003 / Formulare sau poate fi ridicat de la sediul instituției: str. Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

            Materialele transmise vor purta mențiunea:

Propuneri privind dezbaterea publică referitoare la proiectul de act normativ: .......................

            Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro /Transparența decizională / Legea nr.52/2003.

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectele de acte normative, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 18.12.2017.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.