Licitaţie publică - 06.05.2009

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA cu sediul în Sighişoara, str. Muzeului, nr.7, jud. Mureş, cod postal 545400, cod fiscal 5669309, adresa de email primaria@sighisoara.org.ro , telefon 0265 771280 int. 129, fax 0265 771264, în calitate de CONCEDENT- reprezentat prin primar Dăneşan Ioan Dorin, organizează în data de 06.05.2009, ora 10.00 licitaţie publică privind concesionarea terenului în suprafaţă de 20.000,00 mp, situat în Municipiul Sighişoara, Zona ,,Între Huli"„¢"„¢ în vederea construirii unui depozit de reciclare a deşeurilor inerte.Durata concesiunii este de 30 de ani.

Redevenţa minimă este de 17600,00 lei/an, respectiv 0,88 lei/mp/an.

Documentaţia: caiet de sarcini, regulament de licitaţie se vor achiziţiona de la sediul concedentului, Direcţia Administrarea Patrimoniului, etaj I camera 31. Costul documentaţiei este de 200 lei.

Ofertele pentru licitaţia publică se depun la sediul concedentului într-un exemplar pînă la data de 05.05.2009 ora 14.00 împreună cu actele doveditoare privind calitatea şi capacitatea ofertanţilor, acte care sunt cuprinse în regulamentul de licitaţie.

Locul de deschidere a ofertelor este la sediul concedentului din Sighişoara, str. Muzeului, nr.7 - Sala Mică - în data de 06.05.2009 ora 10.00.

Soluţionarea litigiilor privind atribuirea contractului de concesiune se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul concedentului, etaj 1, camera 31, tel. 0265/771280 int.129, Directia Administrarea Patrimoniului.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud