DISPOZIŢIA NR.1116/ 20 .10. 2011

                           D I S P O Z I Ţ I A  NR. 1116

                                 din  20 octombrie 2011

                                                     privind convocarea Consiliului local în şedinţă

             Primarul municipiului Sighişoara;

            In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată; 

                                                                       

D I S P U N E:

 

            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă  pentru data de 27 octombrie 2011, ora 12,00,  în sala de şedinţe, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1.       Petiţia nr. 58/CL/3.08.2011, prin care d-na Lolea Luminiţa, domiciliată în str. Dumbravei nr. 60 Sc. A ap. 6, sesizează unele aspecte în legătură cu amplasarea unor bănci în apropierea locuinţei

2.        Petiţia nr. 59/CL/3.08.2011, prin care d-l Levoi Iosif, domiciliat în str. Libertăţii nr. 37 solicită repartizarea unei locuinţe

3.       Informare privind modul de derulare a contractului de concesiune nr. 4/12171/2005 încheiat cu SC BOSS Company SRL pentru administrarea parcărilor

4.       Informare privind stadiul  lucrărilor la  obiectivul de investiţii ˝Baza sportivă - Stadion atletism şi fotbal cu teren secundar de antrenament

5.       Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor, criteriilor şi procedurii de acordare a reducerilor la plata impozitului pe clădiri, persoanelor fizice

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actualizat şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ˝Crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare turistică în municipiul Sighişoara˝

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru energia termică, prestate de S.C. Apă, Termic, Transport S.A. Sighişoara

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30.09.2009

9.       Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş a spaţiului în care funcţionează substaţia Sighişoara

10.   Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune

11.   Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aferente construcţiilor, aprobate la vânzare

12.   Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru verificarea şi recepţia lucrărilor de investiţii realizate în baza Contractului de concesiune nr. 4/12171/13.06.2005

13.   Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale

14.   Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

15.   Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri şi preluarea unor contracte de închiriere

16.   Proiect de hotărâre privind avizarea vânzării unei locuinţe de către SC ATT SA Sighişoara

17.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Sighişoara cu Fundaţia Mihai Eminescu Trust

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru produse alimentare şi nealimentare practicate în magazinul economat pe luna NOIEMBRIE  2011

 

 

P R I M A R,                                                   

                                                                       

Ioan-Dorin Dăneşan     

                        Avizat:

                                                            Secretarul municipiului,

                                                            Anca Fleşariu

 

 

 

 

 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud