Lista cuprinzând documentele de interes public

">
">">LEGEA 544/2001 privind
ACCESUL LIBER LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
"> În conformitate cu art.5 al Legii 544/2001, lista cuprinzând documentele de interes public este următoarea:
1.Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorităţii sau instituţiei publice:
Legea 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice şi al aparatului propriu de specialitate

2.Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice
">Organigrama
Atribuțiile departamentelor, conform Regulamentului de funcționare al aparatului propriu al Primăriei

Program de audiențe:

">">Primar: joi între orele 10,00 - 12,00
Viceprimar: marți între orele 10,00 - 12,00
Secretar: joi între orele 12,00 - 14,00
"> 3.Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
">">">PRIMAR: Ioan Dorin DĂNEȘAN
">VICEPRIMAR: Sorin Virgil SAVU
">SECRETAR: Gheorghe HUMĂ
">Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Anca Silvia RAȚIU
4.Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet

">">">MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA
P-ța. Muzeului nr.7, cod poștal 545400, Județul Mureș
Tel: 0265-771280, 0265-771278, Fax: 0265-771019
E-mail: primaria@sighisoara.org.ro,
Web: www.sighisoara.org.ro

">5.Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
6.Programele și strategiile proprii

7.Lista cuprinzând documentele de interes public

8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
9.Modalitățile de contestare
a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
">">Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Sighișoara, la Biroul Relații cu Publicul, Camera 11.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud