În atenţia agenţilor economici!

   În atenţia agenţilor economici!        

                  Autorizaţiile de funcţionare eliberate de către Municipiul Sighişoara pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale într-un anume loc se pot viza pentru anul 2016, la cerere, după data de 15 ianuarie 2016 si până cel târziu la data de 31 martie 2016.
 Taxa de viză stabilită conform Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr.177/29.10.2015, pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, societăţi comerciale este după cum urmează:
a)      pentru unităţile de alimentaţie publică – activităţi conform cod CAEN 561, respectiv cod CAEN 563, precum şi alte activităţi recreative şi distractive - conform cod CAEN 932, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, sunt :
1)        110 lei, pentru o suprafata de pana la 500 mp, inclusiv;
2)      4.000 lei, pentru o suprafata cuprinsa intre 500 – 600 mp, inclusiv;
3)      4.500 lei, pentru o suprafata cuprinsa intre 600 – 800 mp, inclusiv;
4)      5.000 lei, pentru o suprafata cuprinsa intre 800 – 1000 mp, inclusiv;
5)      5.500 lei, pentru o suprafaţă mai mare de 1.000 mp.
       b)  pentru alte activităţi (prestări servicii, producţie, magazine mixte, alimentare, industriale, etc.) nu se va percepe taxă de viză, conform Codului Fiscal.
 
             În vederea depunerii cererilor de viză reprezentanţii agenţilor economici sunt invitaţi la sediul primăriei, cam.24, între orele 8,30 - 12,00, cu următoarele documente:
-      autorizaţia de funcţionare eliberată de către primărie, în original;
-   declaraţie notarială a proprietarului spaţiului referitoare la suprafaţa folosită în scopul desfăşurării activităţii autorizate, însoţită de un Extras CF acualizat, conform HCL nr.177/29.10.2015;
-    completarea dosarelor existente la sediul Municipiului Sighişoara, Comp. Autorizare Activităţi Economice, ca urmare a reanalizării acestora privind vizarea autorizaţiei de funcţionare, conform cu prevederile HCL nr.198/27.11.2014 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenţilor economici privind desfaşurarea de activităţi comerciale, cu documente /avize/autorizatii, dupa caz;
-      dovada plăţii taxei de viză (chitanţă sau ordin de plată).
 
Direcția Relații Publice și Comunicare
Municipiul Sighișoara
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud