Termenul de plată pentru impozite şi taxe

Termenul de plată pentru impozite şi taxe

Municipiul Sighişoara reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice, că termenul de plată pentru impozitele şi taxele (clădiri, teren, auto şi taxa de circulaţie) datorate pentru anul 2011, semestrul II, este 30.09.2011. Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 2 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art. 124^1, alin. (2) din O.U.G. 39/21.04.2010, pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, iar neplata la termenul prevăzut mai sus creează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 141, alin. (1) şi alin. (2) al aceleiaşi ordonanţe.   
         Plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 se poate face atât la Casieria din incinta Primăriei, Piaţa Muzeului nr.7, cât şi la Casieria din Str. Hermann Oberth, nr.7.                        
                                             
Programul Casieriei din Str. Hermann Oberth nr.7, este următorul:
luni, marţi, joi:            7.30 –15.00
miercuri:                       7.30 –17.00
vineri:                           7.30 –12.30
 
Programul Casieriei din incinta Primăriei, Piaţa Muzeului  nr.7, este următorul:
luni – joi:       8.30 -15.00
vineri:             8.30 -12.30
 
În data de 30.09.2011, ambele casierii vor funcţiona între orele 7,30 - 11,00.
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud