H O T Ă R Â R E A  NR. 17  din 12 februarie 2015

privind aprobarea bugetului general al unităţii administrativ - teritoriale pe anul 2015

H O T Ă R Â R E A  NR. 177   din 29 octombrie 2015 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016