Minuta Dezbaterii Publice

MINUTĂ
asupra dezbaterii publice pe tema
„Oportunitatea construirii unei grădiniţe în cartierul Târnava II”Încheiată azi, 28 decembrie 2010 în cadrul dezbaterii publice pe tema „Oportunitatea construirii unei grădiniţe în cartierul Târnava II”.
Dezbaterea publică a fost anunţată prin mijloacele de informare – afişaj, comunicat la postul local de Radio, în presa scrisă locală şi pe pagina de vizibilitate imediată a site-lui propriu www.sighisoara.org.ro şi s-a desfăşurat la Gimnaziul de Stat „Zaharia Boiu” începând cu ora 16.00.
La ora începerii dezbaterii publice în sală erau prezente 40 de persoane: cetăţeni ai municipiului Sighişoara, reprezentanţi ai Grădiniţei cu program normal nr. 7, ai Centrului bugetar Sighişoara şi ai Municipiului Sighişoara – lista participanţilor este anexată prezentei.
Municipiul Sighişoara este reprezentat de către domnul primar, Ioan Dorin Dăneşan, domnul viceprimar Sorin Virgil Savu, domnul Ioan Velicu, arhitectul şef al municipiului, doamna Anca Silvia Raţiu, purtător de cuvânt şi doamna Stela Iacob, inspector în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală.
Dezbaterea publică este deschisă de către domnul primar care face menţiunea că materialele au fost postate şi pe site-ul propriu www.sighisoara.org.ro.
Domnul primar prezintă obiectul dezbaterii publice şi prezintă succint cele două proiecte supuse dezbaterii şi anume, cel propus de domnul senator Petru Başa şi cel propus de către Municipiul Sighişoara elaborat încă din anul 2008. Îl roagă pe domnul Ioan Velicu să facă o prezentare detaliată a celor două proiecte.
Arhitectul şef, Ioan Velicu arată că discutăm despre două amplasamente şi anume, cel de pe strada Crizantemelor nr. 7 – Centrala termică care este „nefolosită” – unde este vorba de o suprafaţă utilă de 181 mp repartizată pe 5 săli de grupă cu program normal. Menţionează că, în conformitate cu normativul NP 11-97, acest amplasament pentru construcţia unei grădiniţe nu este cel mai bun din punct de vedere al spaţiului de joacă care este mult prea mic, a poziţionării în spatele blocurilor, a raportului număr copii – suprafaţă care, conform normativului, este de 20mp/copil. Arată că cel de-al doilea amplasament este cel situat pe strada Panseluţelor , lângă blocurile ANL, cu o suprafaţă de 6.000 mp. Acest proiect este gândit pentru 10 grupe de copii, 5 cu program normal şi 5 cu program prelungit.
Arată că dacă e să facem comparaţie între costul celor două proiecte, şi anume cel propus de către Municipiul Sighişoara  se ridică la 12.000.000 lei iar cel propus de către domnul senator la 1.450.000 lei, constatăm o diferenţă semnificativă. Arată că trebuie menţionat faptul că proiectul propus de domnul senator acoperă doar partea de blocuri vechi din cartier, fără partea de dezvoltare a cartierului Târnava II, iar proiectul propus de municipalitate acoperă atât blocurile vechi cât şi partea de dezvolatare - blocurile ANL, cartierul rezidenţial.
Arată faptul că proiectul propus de domnul senator implică cheltuirea unor bani în primul rând pentru demolarea centralei termice şi apoi pentru construirea grădiniţei, pe când proiectul propus de municipalitate este mult mai uşor de realizat, există şi teren pe care se poate realiza construcţia şi utilităţi.
Propune ca banii prevăzuţi pentru construirea grădiniţei pe amplasamentul centralei termice să fie investiţi pentru construirea grădiniţei pe strada Panseluţelor. Trebuie să avem o grădiniţă care să corespundă cerinţelor impuse de normativul NP 11-97.
Domnul Petru Başa solicită permisiunea de a interveni şi întreabă care este tema dezbaterii publice. Consideră că se depăşeşte obiectul dezbaterii.
Doamna Anca Silvia Raţiu arată că nu este adevarat.
Domnul primar intervine şi spune că este oportună construirea unei grădiniţe în cartierul Târnava II . Arată că tocmai din acest motiv a fost realizat studiul de fezabilitate pentru construirea unei grădiniţe în urmă cu câţiva ani.
Arată că acest proiect a fost înaintat la Ministerul Educaţiei. Spune că, grădiniţa propusă are mai multe module, nu se poate face totul de la început, facem un modul pentru un anumit număr de copii şi în timp, construim până reuşim să finalizăm acest proiect. Arată că la elaborarea acestui proiect au fost respectate reglementările europene şi că de aceea a fost propusă contstruirea grădiniţei pe strada Panseluţelor...între blocuri nu este un loc bun pentru a construi o grădiniţă. Arată că dacă se doreşte construirea unei grădiniţe mici, la care să poată fi încrişi un număr mic de copii, nu are nimic împotrivă.
Intervine doamna Stela Iacob care arată faptul că s-a făcut un sondaj de opinie şi mulţi părinţi doresc o grădiniţă cu program prelungit. Menţionează că ar fi bine să se construiască o grădiniţă mare.
Doamna director a Grădiniţei cu program normal nr. 7 arată că 60% dintre părinţii chestionaţi doresc grădiniţă cu program prelungit şi că este necesar să fie şi cu program normal.
Domnul primar intervine şi arată că tocmai asta se doreşte. Arată că este necesar să ne gândim şi la generaţiile viitoare şi că municipalitatea nu a fost reticentă la proiectul propus de domnul senator însă, nu se ştie dacă se va primi avizul. Arată că trebuie făcut cum trebuie.
Doamna Otilia Babeş, administrator la Asociaţia de Proprietari nr. 133, intervine şi spune că este mesagerul locatarilor din blocul situat în imediata apropiere a centralei şi că aceştia sunt împotriva construirii unei grădiniţe în locul centralei termice. Precizează că are o listă cu semnături ale locatarilor şi o predă organizatorului dezbaterii publice pentru a fi ataşată prezentei.
Domnul Petru Başa intervine şi arată că nu este vorba de amenajarea unei grădiniţe în centrala termică şi că aceasta urmează să fie demolată. Arată că îi place proiectul propus de municipalitate dar implică un cost mare pentru realizare. Arată că atunci când e vorba de bani mulţi nu primeşti aşa uşor.
Domnul primar îl roagă pe domnul arhitect şef să explice din nou, mai exact, unde este localizat terenul pe care este propusă construirea grădiniţei. Menţionează faptul că la actuala grădiniţă există reclamaţii de la vecini.
Doamna Otilia Babeş sugerează ca cele două proiecte să se unească.
Domnul Başa Petru arată că şi proiectul în valoare de 1.800.000.000 lei cu Spitalul nu se mai face... dacă e ceva mare nu sunt bani. Arată că, dacă propunerea facută împreună cu consilierii PDL este considerată ca nefiind propice, nu se va construi.
Domnul primar adaugă că domnul senator are dreptate...cu banii este greu şi că nu a spus că nu acceptă ajutorul acestuia...dacă poate atrage fonduri se pot face multe.
Domnul Başa Petru arată că nu mai primim nici banii pentru Spital, bani promişi de domnul Nicolaescu, fost ministru al Sănătăţii. Arată că nu înţelege de ce se vorbeşte despre centrala termică de parcă ar fi un bibelou.
Domnul primar arată că în locul centralei termice se poate amenaja un loc de joacă pentru copii deoarece în cartierul Târnava II nu sunt locuri de joacă pentru copii. Menţionează că Municipiul Sighişoara are foarte multe proiecte pentru amenajare de locuri de joacă pentru copii însă, din păcate, nu sunt bani pentru realizarea acestora. Arată că s-a solicitat finanţare europeană şi că acest lucru poate fi discutat cu altă ocazie.
Domnul Pintea Zaharie întreabă dacă s-a făcut un studiu privitor la situaţia preşcolarilor din cartier.
Domnul primar răspunde că această hotărâre a fost luată în urma efectuării unor sondaje şi că proiectul este făcut de oameni de specialitate.
Domnul Başa Petru arată că nu doreşte să intre în polemică şi că este necesară contruirea unei grădiniţe dar banii sunt o problemă.
Doamna Elena Ferezan arată că numărul copiilor a scăzut.
Doamna Fodor Aranka intervine şi arată că este vorba de necesitatea unei grădiniţe care să funcţioneze atât cu program normal cât şi prelungit.
Domnul Ionel Gavrilă intervine şi spune că nu doreşte să dialogheze cu nimeni  dar ar vrea să spună câteva lucruri, şi anume:
1.Vă convine situaţia grădiniţei vis-a-vis de şcoală? Nu!
2.Referitor la centrală, domnul senator vorbea de randament, de costurile cu încălzirea....dacă faci o clădire mare aceasta trebuie întreţinută.
3.Domnul senator împreună cu consilierii PDL prezintă proiectul. Trebuie să facem ceva cu centrala de la sala de sport, trebuie rezolvată problema încălzirii la Gimnaziul de Stat „Zaharia Boiu”.
Arată că nu doreşte să se certe cu nimeni şi îl roagă pe domnul Nits să mai explice încă o dată proiectul propus şi să identifice locul de joacă.
Domnul Nits explică proiectul şi arată că locul de joacă este aşa la limită, nefiind cel mai confortabil.
Domnul Başa Petru arată că dacă investim banii în fundaţie nu se va bucura nimeni însă  grădiniţa de pe strada Crizantemelor ar putea  fi gata...pot funcţiona 5 grupe şi s-ar acoperi necesarul de spaţiu pentru grădiniţa amenjată în două apartamente.
Domnul Ionel Gavrilă arată că împreună cu consilierii PDL, în şedinţa ordinară a Consiliului local din luna februarie 2010, a propus proiectul cu grădiniţa şi mai arată că prin construirea grădiniţei de pe strada Crizantemelor ar putea fi rezolvată problema în proporţie de 70% ....dacă tot există banii de ce să nu fie folosiţi. Menţionează că proiectul propus de municipalitate este foarte frumos dar că s-ar putea realiza în 15-20 ani.
Domnul Murzea Florin arată că e foarte bună ideea construirii unei grădiniţe dar nu la centrala termică. Menţionează că nepoata lui este înscrisă la Grădiniţa de pe strada Plopilor şi este foarte greu.
Domnul Başa Petru intervine şi spune că a locuit în blocul unde funcţionează momentan grădiniţa şi nu au fost probleme...nu vede ce problemă ar putea reprezenta construirea unei grădiniţe între blocuri.
Domnul primar arată că lucrările se fac foarte greu şi că, şi cu banii este dificil....la început toate lucrările auo anumită valoare iar apoi aceasta se dublează. Arată că, cu banii alocaţi pentru grădiniţa de pe strada Crizantemelor s-ar putea construi primul modul de la grădiniţa de pe strada Panseluţelor.
Domnişoara Raluca Pâncă intervine şi spune că a locuit în zona şcolii din cartier şi că este foarte neplăcut din cauza gălăgiei. Sugerează ca această grădiniţă să se construiască într-un spaţiu mai deschis decât între blocuri unde este deranjant.
Domnul Ioan Pascu intervine şi arată că cartierul Târnava II este singura zonă care se mai poate dezvolta în municipiul nostru şi că este necesară construirea unei grădiniţe.
Domnul viceprimar intervine şi spune că acest proiect al consilierilor PDL a apărut subit în luna februarie iar acum există şi finanţare, iar proiectul propus de municipalitate, încă din anul 2008, nu are nici acum finanţare. Îl întreabă pe domnul consilier Ionel Gavrilă dacă ştie că există o Hotărâre de consiliu, adoptată în unanimitate, prin care este aprobat Studiul de fezabilitate pentru construirea grădiniţei din strada Panseluţelor. Arată că se tot fac proiecte peste proiecte şi tot fără grădiniţă rămânem. Menţionează că ceea ce se discută nu are logică şi că locul propus, cel de pe strada Crizantemelor, nu este unul potrivit pentru o grădiniţă.
Domnul Başa Petru întreabă de ce nu s-a construit grădiniţa dacă tot exista proiectul iar domnul viceprimar îi răspunde că datorită partidului aflat la guvernare.
Domnul viceprimar părăseşte sala.
Domnul Başa Petru propune construirea grădiniţei în alt loc decât cel propus în proiect.
Domnul Ionel Gavrilă spune că nu vrea ca şi centrala de pe strada Crizantemelor să ajungă ca şi cea de lângă linia ferată.
Domnul primar intervine şi spune că, după cum observă, orice variantă e bună numai cea propusă de municipalitate, nu. Arată că şcoala din cartier a fost prevăzută în perioada comunismului însă grădiniţa,nu.
Domnul Başa Petru intervine şi spune că îi pare rău că în urma acestui proiect s-a înţeles că ar fi împotriva mămicilor şi că aceşti bani pot fi folosiţi cum se doreşte pentru că sunt pentru comunitate. Domnul Başa Petru părăseşte sala.
Domnul primar întreabă cum vom proceda în urma acestei dezbateri, întreabă în sală care este punctul de vedere.
Doamna Anca Silvia Raţiu intervine şi spune că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, dezbaterea publică are un rol consultativ.
Doamna Bobohălmean Niculina spune că, pe amplasamentul de pe strada Crizantemelor, în loc de grădiniţă s-ar putea construi o creşă.
Domnul Ionel Gavrilă apreciază ca fiind o idee foarte bună. Arată că dacă nu se face treaba banii se vor pierde şi ar fi păcat.
Domnul primar întreabă dacă mai sunt alte discuţii.
Nu sunt alte discuţii.
Nefiind alte discuţii se declară închisă dezbaterea publică.
 
Comisia de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Preşedinte,                                                                                   Secretar,
Gheorghe Humă                                                                                 Oana Sitea