Poliția locală

POLIŢIA LOCALĂ

Poliţia Locală se organizează şi funcţionează ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sighişoara

Politia locala va avea atributii privind apararea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea
infractiunilor, in domenii cum ar fi:
h) ordinea si linistea publica;
i) circulatia pe drumurile publice;
j) disciplina in constructii si afisajul stradal;
k) protectia mediului;
l) activitatea comerciala;
m) evidenta persoanelor;
n) alte domenii stabilite prin lege.
 

vwAllChildrenMenuAsc