Proiecte de hotărâre

Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  pe anul 2015

Proiect de Hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016

Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei Agroalimentare din Municipiul Sighisoara

Proiect de Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Sighi;oara pentru activitati nonprofit de interes local

Proiect de Hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017 - modificat in urma dezbaterii publice

Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2017 - modificat in urma dezbaterii publice

Proiect de Hotarare pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile allocate de la bugetul local al municipiului Sighisoara pentru activitati nonprofit de interes local