Formular pentru solicitare informatii de interes public in baza Legii 544/2001

Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

STR. MUZEULUI, NR. 7, COD 545300, JUD. MUREȘ

Data .................................

            Stimate domnule/Stimată doamnă ............................,

            Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa ............................              

Pe e-mail în format editabil: ......... la adresa .............

Pe format de hârtie, la adresa ................................ 

            Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

            Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                        ...............................

              semnătura petentului (opţional)

 

Numele şi prenumele petentului ...................................

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ….......................................

Profesia (opţional) ................................................

Telefon (opţional) .................................................

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud