Informare reducere termen legal de obtinere CI

 

INFORMARE
 
referitoare la termenul de eliberare a actelor de identitate si posibilitatea obtinerii acestora intr-un termen mai scurt
 
        TERMEN LEGAL:Potrivit art. 14 alin (8) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identiate este de pana la 30 de zile, termen care poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului.
 
        TERMEN EFECTIV:La nivelul serviciului nostru, termenul pentru solutionarea unei cereri este de 10 zile lucratoare calculate de la data inregistrarii.
 
        POSIBILITATEA REDUCERII TERMENULUI:
Daca cetateanul se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt decat cel stabilit (exemplu: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni bancare/notariale, alte cazuri temeinic justificate din care rezultă caracterul urgent) la solicitarea acestuia, seful serviciului va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia.