Lista cuprinzând documentele de interes public

 • Hotărârile Consiliului Local;

 • Proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate, referatele de aprobare;

 • Informări și rapoarte prezentate în ședințele Consiliului Local;

 • Procesele verbale privind ședințele Consiliului Local;

 • Minutele dezbaterilor publice;

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;

 • Anunțuri referitoare la elaborarea unui act normativ;

 • Programul de funcționare și programul audiențelor;

 • Raportul anual de activitate al Primarului;

 • Raportul anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;

 • Raportul de activitate cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;

 • Buletinul informativ privind informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001;

 • Raportul privind implementarea Legii nr. 52/2003;

 • Rapoartele de activitate ale consilierilor locali;

 • Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara;

 • Componența Consiliului Local ;

 • Declarațiile de avere și interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici;

 • Organigrama aparatului propriu;

 • Codul de etică al angajațiilor instituției;

 • Planul Urbanistic General, Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu;

 • Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;

 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local;

 • Bugetul local, bilanțul contabil;

 • Anunțuri – Invitații de participare în conformitate cu ”Norma Internă privind procedura simplificată proprie”, pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, Anunțurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • Lista de investiții, contractele de finanțări nerambursabile acordate de instituție;

 • Informațiile privind organizarea licitațiilor conform legislației în vigoare;

 • Programul și strategia de dezvoltare economico-socială pentru perioada 2014-2020;

 • Programele și strategiile proprii;

 • Anunțuri privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice vacante;

 • Comunicate de presă, buletine informative, materiale de presă;

 • Datele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet);

 • Datele de contact ale instituțiilor/serviciilor aflate în subordinea Primăriei;

 • Alte documente și informații, care nu se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 5644/2001.

 

Lista documentelor de interes public gestionate de serviciile/birourile/compartimetele din cadrul Primăriei

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;

 • Coordonatele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet);

 • Hotărârile Consiliului Local;

 • Procesele verbale ale ședințelor de Consiliu Local și Minutele dezbaterilor publice;

 • Proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate, referatele de aprobare;

 • Dispozițiile Primarului care nu au caracter individual;

 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local;

 • Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici;

 • Raportul anual de activitate al Primarului;

 • Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara;

 • Programele și strategiile proprii;

 • Studiile de mediu;

 • Strategia de dezvoltare economico-socială pentru perioada 2014-2020;

 • Bugetul local, bilanțul contabil;

 • Lista de investiții;

 • Contractele de achiziții publice;

 • Contractele de finanțări nerambursabile acordate de instituție;

 • Inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Sighișoara;

 • Documentele referitoare la organizarea și desfășurarea licitațiilor;

 • Contracte, parteneriate, convenții;

 • Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;

 • Codul etic al angajațiilor instituției;

 • Organigrama aparatului propriu;

 • Anunțurile privind organizarea concursurilor de recrutare/promovare a funcțiilor publice;

 • Comunicate de presă, buletine informative, materiale de presă;

 • Raportul anual cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;

 • Raportul de activitate cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;

 • Buletinul informativ privind informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001;

 • Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind informațiile de interes public;

 • Registrul pentru înregistrarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;

 • Registrul autorizațiilor de construire;

 • Registrul certificatelor de urbanism;

 • Acordurile și protocoalele de cooperare și asociere ale Primăriei cu autoritățile administrației publice din țară și din străinătate;

 • Raportul anual cu privire la implementarea Legii nr. 52/2003;

 • Anunțuri referitoare la elaborarea unui act normativ;

 • Certificate de urbanism;

 • Autorizații de construire/demolare sau intrare în legalitate;

 • Planul de analiză și acoperire a riscurilor;

 • Planul de evacuare în situații de urgență;

 • Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;

 • Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale;

 • Reguli și moduri de comportare în situații de urgență;

 • Lista autorizațiilor taxi;

 • Lista stațiilor taxi;

 • Lista publică cu administratorii de imobile atestați de Municipiul Sighișoara;

 • Lista cu asociațiile de proprietari din municipiu;

 • Alte documente și informații, care nu se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud