Programe şi strategii

vwAllChildrenMenuAsc [

 

Nr. Crt.
Titlu proiect
Program finanţare
Autoritate de Manangement / Organism Intermendiar
Valoare
Euro/Lei
Data depunerii
Număr de înregistrare /cod SMIS
Observaţii
1.
Reabilitarea şi revitalizarea ansamblului „Cetăţii Sighişoara” zona înscrisă în patrimoniul mondial
Pogramului Operaţional Regional, Axa 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
9.800.000 EUR
30.07.2009
C/23/5/5.1/338/30.07.2009
 
SMIS 12282
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.19754/27.11.2009, pentru eventuala suplimentare de fonduri
2.
Reabilitare şi modernizare străzi şi poduri în municipiul Sighişoara
POR, Axa 2, DMI 2.1
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
2.030.000 EUR
06.06.2009
C/22/2/2.1/308/06.06.2009
 
SMIS 11175
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
- tehnic şi financiar
Trecut pe lista de rezervă
Nr. 14382//8.09.2009 pentru eventuala suplimentare de fonduri
3.
Crearea şi dotarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în municipiul Sighişoara
POR, Axa 5, DMI 5.3, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism
1.406.386,44 LEI
1.10.2009
C/1/5/5.3/C/59/1.10.2009
 
SMIS 13168
ADMIS (termen de depunere PT si Autorizatie de Construire 12 iulie 2011)
4.
Reabilitare termică, modernizare şi mansardare Gimnaziul de Stat „Victor Jinga”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
3.953.909,07 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/415/16.10.2009
SMIS 18545
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7313/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
5.
Consolidare, mansardare şi modernizare Şcoala Nr.5 „Octavian Goga”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
5.739.208,17 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/414/16.10.2009
SMIS 18552
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7323/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
6.
Reabilitare termică şi modernizare, extindere şi mansardare Gimnaziul de Stat „Aurel Mosora”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
7.002.514,52 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/407/16.10.2009
SMIS 18145
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7310/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
7.
Reabilitare termică şi modernizare, extindere cu spaţiu aferent centrală termică Gimnaziul de Stat „Nicolae Iorga”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
4.027.239,44 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/412/16.10.2009
SMIS 18433
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7307/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
8.
Reabilitare termică şi modernizare, extindere cu centrală termice şi mansardare Gimnaziul de Stat „Zaharia Boiu”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
6.715.248,73 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/417/16.10.2009
SMIS 18578
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7324/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri
9.
Reabilitare termică, consolidare şi modernizare pentru Şcoala „Dealul Viilor”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
1.863.548,72 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/409/16.10.2009
SMIS 18117
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7306/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
10.
Consolidare, extindere şi modernizare pentru Şcoala „Cătun Rora”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
883.095,72 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/416/16.10.2009
SMIS 18594
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7319/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
11.
Consolidare, mansardare şi modernizare pentru Şcoala Nr.1 „Radu Popa”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
5.975.909, 40 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/408/16.10.2009
SMIS 18091
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7321/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
12.
Consolidare, mansardare şi modernizare pentru Şcoala „Miron Neagu”
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
7.116.838,12 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/411/16.10.2009
SMIS 18310
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7322/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
13.
Reabilitare termică, consolidare şi modernizare Grup Şcolar de Industrie Uşoară
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
5.045.314,92 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/413/16.10.2009
SMIS 18540
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7318/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
14.
Reabilitare termică şi modernizare Liceul Mircea Eliade
POR, Axa 3, DMI 3.4
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
OI: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
2.709.555,57 LEI
16.10.2009
C/26/3/3.4/410/16.10.2009
SMIS 18212
Evaluat:
- administrativ
- eligibilitate
Trecut pe lista de rezervă
nr.7309/22.04.2010, pentru eventuala suplimentare de fonduri.
15.
ROMA ACCES – Accesul romilor pe piaţa muncii
Fondul Social European, POS DRU, DMI 6.3.
AM: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale POSDRU
OI: Organism Intermediar Regional Centru
20.612.580 LEI
Depunere online 7.09.2009
ID proiect 61144
RESPINS
nr.56/AZ/01.03.2010
contestaţie 5103/12.03.2010
16.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Sighişoara prin implementarea unui sistem informatic de registratură electronică şi gestiune documente
Fondul Social European, PODCA, Axa 2, DMI 2.2, Cerere de proiecte nr.2/2009
AM: Ministerul Administraţiei şi Internelor
OI: Direcţia Dezvoltarea capacităţii Administrative
65.103     EUR
Depunere online: 30.06.2009
Depunerea la sediu 03.07.2009
Nr. 385682
 
SMIS 11133
ÎN DERULARE.
17.
Sistem informatic integrat pentru furnizarea serviciilor publice on-line şi eficientizarea fluxurilor de activităţi din cadrul primăriei
POS CCE, Axa 3,   DMI 2.1
AM: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
OI: Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
1.108.000 EUR
Depunere online 26.10.2009
Depunerea la sediu 30.10.2009
Nr. 3980
 
SMIS 14252
RESPINS
nr.4129/20.08.2010
18
Modernizare cămin de bătrâni
POR axa 3 DI 3.2
AM: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
2.434.225 LEI (eligibil)
(3.497.723 LEI total
10.05.2010
C33/3/3.2/770/10.05.2010
Cod SMIS 20015
Proiectul a fost respins,nr10799/9.06.2010 contestaţia respinsă, 50195/27.07.2010
În ghid -servicii similare (pentru partener)
Au solicitat servicii identice
19
Heritage as Opportunity
URBACT II
Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului
43.000 Euro
15. 02.2008
TN11HERO
ÎN DERULARE
20
FOS Lighting Designers for Historic Urban Landscape (Proiectanţi în iluminat pentru zone urbane istorice)
Cultura 2007 - 2013
Secretariatul Programului Cultura 2007 - 2013
50.000 EUR
1.05.2009
0679/001-001 CU7-COOP7
ÎN DERULARE
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud