Anunt - ajutor alimente

Privind derularea programului PEAD 2010

Conform prevederilor H.G.R. Nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului sunt:

 

a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.
Persoanele care se încadrează în categoriile susmenţionate beneficiază în cadrul programului de următoarele produse alimentare: 14 kg. făină albă; 7 kg. făină de mălai; 3,2 kg. paste făinoase; 1 kg. biscuiţi; 1 kg. zahăr; 1 kg. lapte praf.
Distribuirea produselor alimentare – făină albă, făină de mălai, paste făinoase şi zahăr -  începe din data de 1 noiembrie 2010, şi se va face în baza unui grafic de livrări. Astfel, persoanele beneficiare vor fi notificate printr-o adresă prin care li se va comunica perioada de distribuire şi programul de livrare, neprezentarea în perioada notificată pentru ridicarea produselor alimentare fiind considerată ,,refuz ridicare produse alimentare”, cu excepţia persoanelor care din motive obiective nu ridică produsele.
Produsele alimentare – biscuiţi şi lapte praf – urmează a fi distribuite ulterior, după livrarea lor din depozitul judeţean către depozitul local, persoanele beneficiare urmând a fi notificate în acest sens.
Locaţia depozitului de unde pot fi ridicate produsele alimentare se află în Sighişoara, str. Viilor. nr. 6A (S.C. FAREL IMPEX S.R.L.), telefon de contact: 0265 – 771280, interior 116.
Pentru beneficiarii care domiciliază în sat Hetiur, cart. Venchi, cart. Soromiclea şi cart. Rora, distribuirea se va face prin caravană (din mijloc de transport), în data de 3 noiembrie 2010, în următoarele locaţii: sat Hetiur – Căminul Cultural; cart. Soromiclea – fosta fermă; cart. Venchi – Şcoala; cart. Rora: Şcoala.
La ridicarea produselor alimentare se va prezenta actul de identitate în original şi copie precum şi următoarele documente care atestă eligibilitatea persoanelor beneficiare: copie după ultimul cupon de pensie (pensionarii), copie după carnetul de şomaj sau adeverinţă (şomerii indemnizaţi), copie după certificatul de încadrare în grad de handicap (persoanele cu handicap gradul I sau gradul II).    
Produsele sunt ,,AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2010” acordate de GUVERNUL ROMÂNIEI
Comercializarea produselor alimentare este interzisă.

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud