Dispoziţia nr. 1280/14 decembrie 2011

                                 D I S P O Z I Ţ I A  NR. 1280

                                                                  din  14 decembrie 2011

 

                                                               privind convocarea Consiliului local în şedinţă

 

            Primarul municipiului Sighişoara;

            In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată; 

                                                                        D I S P U N E:

 

            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă  pentru data de 22 decembrie 2011, ora 12,00,  în sala de şedinţe, cu următoarea:

 

                                                                        ORDINE DE ZI:

 

1.       Petiţia nr. 63/24.11.2011, prin care Asociaţia de părinţi a elevilor Colegiului Mircea Eliade solicită finanţarea unor lucrări de amenajare a clădirii

2.       Petiţia nr. 64/06.12.2011, prin care Spitalul municipal Sighişoara solicită suplimentarea suprafeţei închiriate pentru bolnavii care necesită tratamente de dializă

3.       Petiţia nr. 67/14.12.2011, prin care Fundaţia Elan Bucureşti prezintă o scrisoare de intenţie privind organizarea Academiei de Vară şi a Festivalului internaţional de muzică academică, ediţia a XIX-a, în perioada 1-12 august 2012

4.       Petiţia nr. 68/15.12.2011, prin care Sighişoara Film Festival solicită acord de principiu pentru organizarea celei de-a IV-a ediţii a festivalului în anul 2012

5.       Petiţia nr. 69/15.12.2011, prin care Universitatea Bucureşti solicită darea în folosinţă a demisolului imobilului din Sighişoara, str. 1 Mai nr. 7

6.       Informare privind situaţia juridică a imobilului – teren – situat în Sighişoara, str. H.Oberth nr.25

7.       Informare privind situaţia juridică a imobilului situat în Sighişoara, str. Zaharia Boiu nr. 36, în care locuieşte fără titlu valabil petenta Barabaş Floarea

8.       Informare privind măsurile legale luate pentru recuperarea restanţei datorate de către S.C. Consig S.A. pentru terenul cumpărat în Cartierul Târnava II, destinat construirii unor ansambluri de locuinţe

9.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2011

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2011

11.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 89/26.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

12.   Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de impozit la impozitul pe clădiri pentru Fundaţia cultural-ştiinţifică Gaudeamus din Sighişoara

13.   Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de impozit la impozitul pe clădiri pentru Fundaţia Metro Ministries Sighişoara

14.   Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de impozit la impozitul pe clădiri pentru Fundaţia „Luminiţa Copiilor” din Sighişoara

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Apă, Termic, Transport S.A. pe anul 2012

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului pentru linia de credit în valoare de 200.000 lei, contractată de către S.C. Apă, Termic, Transport S.A.

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării unui număr de 5 posturi personal superior medical în cadrul Spitalului municipal Sighişoar

18.   Proiect de hotărâre privind înfiinţareaa „Liniei de gardă în specialitatea medicină de urgenţă” în cadrul Spitalului municipal Sighişoara

19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice necesară pentru lucrările de construcţie a trei sensuri giratorii în municipiul Sighişoara (SF, PT, DDE, DTAC), precum şi asigurarea asistenţei tehnice pe durata execuţiei acestor lucrări

20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie şi a valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Închiderea depozitului de deşeuri industriale al municipiului Sighişoara, judeţul Mureş”

21.   Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

22.   Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament (garsonieră) din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

23.   Proiect de hotărâre privind restituirea sumei rămase disponibile din fondul de regenerare şi conservare a pădurilor

24.   Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit unui beneficiar conform Legii nr. 15/2003

25.   Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale

26.   Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe şi terenurile aferente acestora care aparţin domeniului public şi privat al municipiului

27.   Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren către persoane fizice şi preluarea unor contracte de închiriere

28.   Proiect de hotărâre privind  închirierea unor terenuri către persoane juridice

29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru produse alimentare şi nealimentare practicate în magazinul economat pe luna ianuarie 2012

30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei municipiului Sighişoara

31.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud