În atenția contribuabililor persoane fizice și juridice

         În atenția contribuabililor persoane fizice și juridice:

                   Municipiul Sighișoara prin Biroul Impozite şi Taxe reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice, că  termenul de plată pentru impozitele şi taxele locale(clădiri, teren, auto, firma şi taxa de circulaţie) datorate pentru  anul 2016, semestrul I, este 30.06.2016. Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 1 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art. 183, alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar neplata la termenul prevăzut mai sus creează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 220, alin. (1) şi alin. (2) al aceleiaşi legi.    
                   Plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 se poate face atât la casieria din incinta Primăriei, P-ţa  Muzeului, nr.7, cât şi la casieria din str. H. Oberth, nr.7.
                         
                       Programul casieriei din str.H. Oberth, nr.7, este următorul:

                                          Luni,  Miercuri:            8.00 –15.00
                                          Marți, Joi:                     8.30 –17.00
                                          Vineri:                          8.30 –13.00

          Programul casieriei din incinta Primăriei, P-ţa  Muzeului, nr.7, este următorul:

                                               Luni – Joi:       8.30 -15.00
                                               Vineri:             8.30 -13.00


         Reamintim totodată că persoanele fizice şi juridice care efectuează plata integrală a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport până la data de 30.06.2016, beneficiază de bonificaţie de 10%.

 
            Menţionăm faptul că în data de 30.06.2016 casieriile vor funcţiona după următorul program:
 
            Casieria  din str.H. Oberth, nr.7:                                        8.30 – 11.30

            Casieria din incinta Primăriei, P-ţa  Muzeului, nr.7:         8.30 -  11.30

p. Primar,
Viceprimar
Ionel GAVRILĂ

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud