Dispoziţia nr. 80/31 ianuarie 2011

 

            D I S P O Z I Ţ I A NR. 80
      din 31 ianuarie   2012
 
                                    privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară
 
 
            Primarul municipiului Sighişoara;
            In baza art. 39(2) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;
                                                                    D I S P U N E:
 
            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de 3 februarie 2012, orele 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
                                                                   ORDINE DE ZI:
 
1.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2012.
2.        Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Sighişoara Blues Festival 2012.  
3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciul Public de Salubritate al Municipiului Sighişoara .
4.        Proiect de hotărâre privind abrogarea art. ˝3˝ din Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 185 din 28 Octombrie 2010 .
5.        Petiţia nr. 9/31.01.2012 prin care SC ATT SA Sighişoara informează în legătura cu activitatea Staţiei de Sortare a Deşeurilor Menajere din municipiul Sighişoara.
 
 
 
P R I M A R,
 
Ioan-Dorin Dăneşan
 
Avizat:
p.Secretarul municipiului,
                        Cristina Bîrsan
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud