D I S P O Z I Ţ I A NR. 659

D I S P O Z I Ţ I A nr. 659

din 13 aprilie   2011

privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

 
 
            Primarul municipiului Sighişoara;
            In baza art. 39(2) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;
 D I S P U N E:
 
            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de 18 aprilie 2011, orele 14,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
 ORDINE DE ZI:
 
1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 45/28.02.2008 privind prelungirea unui contract de concesiune
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului pentru împădurirea unui hectar de teren aflat în proprietatea municipiului
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei municipiului Sighişoara
 
 
 
P R I M A R,
Ioan-Dorin Dăneşan
 
Avizat:
Secretarul municipiului,
                        Gheorghe Humă
 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud