Licitație publică deschisă

 

 

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

                                                                                                                                                                                               ANUNŢĂ  LICITAȚIE PUBLICĂ  DESCHISĂ   

 

 

 

Scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea concesionării, a imobilului „Turnul Croitorilor” - monument istoric de valoare naţională şi universală, cu codul MS-II-a-A-15805, aflat în proprietatea Orașului Sighișoara, situat în municipiul Sighișoara, str. Zidul Cetății f. nr., înscris în C.F. nr. 51163 Sighișoara (nr. C.F. vechi: 11702), poz. A+1, sub nr. top. 97 și nr. cad. 1900, în vederea amenajării ca spațiu cultural - expozițional și educațional.

Licitația a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 194/31.10.2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.   51/27.02.2020.

Documentația de atribuire poate fi solicitată la Compartimentul Domeniul Public din cadrul Municipiului Sighișoara, în perioada 05.06.2020 - 25.06.2020, zilnic între orele 07:00-15:30.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 32, sau pot fi trimise prin poșta electronică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

Contravaloarea documentației și taxa de participare nu se restituie.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06.2020 ora 12:00.

Ofertele trebuie depuse până cel târziu la 26.06.2020, ora 9:00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș la Compartimentul Registratură.

 Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 26.06.2020 ora 10:00 în sala de ședințe a Municipiului Sighișoara.

 

 

           

 

 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud