Anunţ privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

 

Conform prevederilor O.U.G. Nr. 70/31.08.2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014).
Conform prevederilor ordonanţei susamintite şi ale H.G.R. 920/21.09.2011, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanţe, se exclud de la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, familiile sau persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile următoare:
BUNURI IMOBILE:
- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia celei de domiciliu.
BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport: autoturisme care depăşesc 1600 cmc; autoutilitare; autocamioane de orice fel şi remorci; şalupe; bărci cu motor; scutere de apă; iahturi; autobuze; microbuze; (se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap).
2. utilaje agricole: tractor; combină autopropulsantă.
3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei; moară de cereale.
4. utilaje de prelucrat lemnul: gater; drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
5. depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.
TERENURI:
1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1000 mp. în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.
2. Terenuri în zona colinară şi de şes: arabil şi fâneaţă cu suprafaţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 persoane sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; forestier cu suprafaţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; vii, livezi, grădini de legume şi flori cu suprafaţă de cel puţin 1 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 1,5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.
3. Terenuri în zona montană: forestier cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; vii, livezi cu suprafaţă de cel puţin 1,5 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 2 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; păşuni şi fâneţe cu suprafaţă de cel puţin 4 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.
CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI: peste 3 bovine; peste 5 porcine; peste 20 ovine/caprine; peste 15 familii de albine.
 
 
Începând cu data de 25 septembrie 2013, persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie termică, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, vor putea ridica formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere de la sediul Municipiului Sighişoara, cam. 18.
Cererile privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire cu gaze naturale/energie termică/energie electrică/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul Primăriei municipiului Sighişoara, cam. 18, în perioada 25 septembrie 2013 – 25 octombrie 2013.
Programul pentru ridicarea formularelor de cerere precum şi pentru depunerea acestora este următorul:
- de luni până joi între orele 8,30 – 13,00
- vineri între orele 8,30 – 12,00
La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire, solicitanţii vor prezenta următoarele documente:
- acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind încredinţarea copilului, măsura plasamentului, instituirea tutelei/curatelei etc., după caz);
- dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei (persoanele care nu realizează venituri vor prezenta adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice);
- contractul de închiriere sau de proprietate al locuinţei, în original şi copie;
- ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale;
- ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică.
 
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014, după cum urmează:
    a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
    b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 190 lei;
    c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 150 lei;
    d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
    e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 90 lei;
    f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei;
    g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei;
    h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 35 lei;
    i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei."
 
 
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, denumită în continuare compensare.
În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:
   a) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;
    b) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;
    c) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;
    d) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;
    e) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;
    f) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;
    g) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei;
    h) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei;
    i) în proporţie de 10% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.
   j) în proporţie de 5% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.
Pentru persoanele singure, compensarea se majorează cu 10%, iar pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii Nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, compensarea se acordă în proporţie de 100%.
Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 şi 1082 lei compensarea procentuală este de 10%.
 
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014, după cum urmează:
 
    a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 240 lei;
    b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 216 lei;
    c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 192 lei;
    d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 168 lei;
    e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei;
    f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
    g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 96 lei;
    h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 72 lei;
    i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei."
 
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază pentru perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează:
În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:
    a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;
    b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;
    c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
    d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
    e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei;
    f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;
    g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;
    h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;
    i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei."
 
 
                                                                                      Primar,
                                                                                      Ioan Dorin DĂNEŞAN
 
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud