ANUNŢ - licitație publică deschisă pentru concesionarea imobilului situat în municipiul Sighișoara, cartier Hetiur nr. 236, în vederea amenajării unui cabinet medical veterinar

ANUNŢ - licitație publică deschisă pentru concesionarea imobilului situat în municipiul Sighișoara, cartier Hetiur nr. 236, în vederea amenajării unui cabinet medical veterinar

 

Municipiul Sighișoara anunță scoaterea la licitație publică deschisă pentru concesionarea imobilului situat în municipiul Sighișoara, cartier Hetiur nr. 236, în vederea amenajării unui cabinet medical veterinar.

              Prin concesionare, Municipiul Sighișoara urmărește următoarele:

              • refacerea, consolidarea și repunerea în uz a construcției;

              • racordarea la reţelele edilitare de utilităţi;

              • întreținerea și utilizarea optimă a construcției și a terenului;

              • asigurarea serviciului medical veterinar pentru animalele locuitorilor din zona Hetiur;

              • să se răspundă eficient și profesional la solicitările crescătorii de animale;

              • gestionarea din punct de vedere sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor a efectivelor de animale crescute în scop economic, animale de companie, precum și alte specii;

• apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării securităţii alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic;

              • revitalizarea, modernizarea, precum și impulsionarea dezvoltării economice a zonei Hetiur;

              • elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare spaţială, durabilă şi integrată.

 

Caietele de sarcini se pot procura începând cu data de 07.06.2019.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 03.07.2019, ora 1530, la registratura Municipiului Sighișoara.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 33, sau pot fi trimise prin poșta electonică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

Contravaloarea documetației și taxa de participare nu se restituie.

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 04.07.2019, ora 1300.

Comunicarea rezultatului licitaţiei până la data de 08.07.2019.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud