D I S P O Z I Ţ I A nr. 1157 /16 noiembrie 2011

                                  D I S P O Z I Ţ I A  NR. 1157

                                                                     din  16 noiembrie 2011

 

                                                             privind convocarea Consiliului local în şedinţă

 

            Primarul municipiului Sighişoara;

            In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată; 

                                                                        D I S P U N E:

 

            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă  pentru data de 24 noiembrie 2011, ora 12,00,  în sala de şedinţe, cu următoarea:

 

                                                                        ORDINE DE ZI:

 

1.       Informare privind  sumele decontate pentru utilaje pentru perioada 2006-2010 la Secţia zone-verzi

2.       Informare privind terenurile situate în Cartierul Târnava II, destinate construirii unor ansamble de locuinţe

3.       Informare privind obiectivul de investiţii ˝Baza sportivă -Stadion atletism şi fotbal cu teren secundar de antrenament

4.       Informare privind acţiunile desfăşurate în scopul combaterii parazitismului social şi a fenomenului cerşetoriei

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunelor Avrămeşti, Ibăneşti şi Fântânele din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREŞ 

6.       Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/29.09.2011

7.       Proiect de hotărâre privind revocarea art. 6 şi 8 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 89/26.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării temporare la Depozitul de deşeuri nepericuloase al Municipiului Sighişoara a deşeurilor menajere provenite din comunele Biertan, Albeşti, Apold, Vânători şi Nadeş

9.       Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor, criteriilor şi procedurii de acordare a reducerilor la plata impozitului pe clădiri, persoanelor fizice

10.   Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

11.   Proiect de hotărâre privind avizarea vânzării unei locuinţe de către S.C.  Apă, Termică, Transport S.A. Sighişoara

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asociere în participaţie

13.   Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de concesiune

14.   Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri către persoane fizice şi preluarea unui contract de închiriere

15.   Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren şi preluarea unor contracte de închiriere către persoane juridice

16.   Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu cu destinaţia de amenajare a unui magazin economat 

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru produse alimentare şi nealimentare practicate în magazinul economat pe luna DECEMBRIE  2011

18.   Proiect de hotărâre privind procentul din valoarea totală estimată cu care autoritatea administraţiei publice locale se angajează să participe în anul 2011 la cofinanţarea cheltuielilor de investiţii – dotare cu aparatură medicală pentru Spitalul municipal Sighişoara

 

P R I M A R,                                                   

                                                                       

Ioan-Dorin Dăneşan     

                        Avizat:

                                                            Secretarul municipiului,

                                                                                Anca Fleşariu      

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud