*Editeaza *Editeaza

Denumire:
ANUNT Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – STRADA OCTAVIAN GOGA SIGHISOARA
Se afiseaza in portleti:
HartaSite, Sections, SubMenu
Descriere:
Afiseaza data actualizare:
19/08/2019ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
27C4B5693C8010B6C2258434002B67BD
0001188A
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
105700
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/anunt+privind+informarea+si+consultarea+publicului+cu+privire+la+propunerea+de+plan+urbanistic+zonal+strada+octavian+goga+sighisoara-0001188A
<p>&nbsp;</p>

<p align="center"><strong><u>ANUNT</u></strong></p>

<p align="center">Privind informarea si consultarea publicului cu privire la propunerea de</p>

<p align="center"><strong>Plan Urbanistic Zonal &ndash; STRADA OCTAVIAN GOGA SIGHISOARA</strong></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism a municipiului Sighisoara si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, va informam ca a fost demarata procedura de informare si consultare a populatiei cu privire la documentatia : &ldquo;Plan Urbanistic Zonal &ndash; STRADA OCTAVIAN GOGA SIGHISOARA, initiator si beneficiar MUNICIPIUL SIGHISOARA.</strong></p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Incepand cu data de 15.07.2019 aveti posibilitatea sa consultati documentele care stau la baza intocmirii &ldquo;Planului Urbanistic Zonal &ndash; STRADA OCTAVIAN GOGA SIGHISOARA (plansele de reglementari, memoriu general ) atat pe pagina web a Primariei Municipiului Sighisoara <a href="http://www.sighisoara.org.ro/">www.sighisoara.org.ro</a>, cat si la sediul Primariei Municipiului Sighisoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.</strong></p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pentru orice observatii va puteti adresa in scris Primariei Municipiului Sighisoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail <a href="mailto:primaria@sighisoara.org.ro">primaria@sighisoara.org.ro</a> in maxim 25 de zile calendaristice de la data anuntului.</strong></p>

<p>&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, Main, Sections, TopLinks
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
E94CA6A1BB3980AFC2258434002B96A8/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (2).pdf
FA79A3EE39BC1F28C2258434002B96EC/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (3).pdf
6D0B0DA0D1087F82C2258434002B976C/$FILE/1.4.4-1_PUZ Octavian Goga_situatia existenta_rev7-A2_594X420_1000-FUNCTIUNI.pdf
B87BF20BC5352BBCC2258434002B971A/$FILE/1.4.3-4_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban_2-A3_420X297_2000.pdf
69BF22CEFCC108B6C2258434002B97A9/$FILE/1.4.4-2_PUZ Octavian Goga_REGIM DE INALTIME_rev2-A2_594X420_1000.pdf
4F0DC95C1425299DC2258434002B985F/$FILE/1.4.5-2_PUZ Octavian Goga_Reglementari-Zonificare functionala_rev2-A2_594X420_1000.pdf
8853F312F2EAC87DC2258434002B97E6/$FILE/1.4.4-3_PUZ Octavian Goga_situatia existenta_rev7-A2_594X420_1000-DISFUNCT.pdf
BE42F11FB730D3E3C2258434002B98AA/$FILE/1.4.5-3_PUZ Octavian Goga_Circulatii_rev2-A3_420X297_2000.pdf
5D8298DF969034DCC2258434002B98CC/$FILE/1.4.6_PUZ Octavian Goga_REGIM JURIDIC_rev4-A2_594X420_1000.pdf
4F670E09352F3FA8C2258434002B991A/$FILE/1.4.7 - 2_PUZ Octavian Goga_GAZE_rev2-A2_594X420_1000.pdf
E1B2CB8B8ECC48ACC2258434002B98E3/$FILE/1.4.7 - 1_PUZ Octavian Goga_APA CANAL_rev2-A2_594X420_1000.pdf
4132AAC976D0D3BCC2258434002B9AE4/$FILE/Ilustrari_A3.pdf
7690E01CAFF81F5DC2258434002B9933/$FILE/1.4.7 - 3_PUZ Octavian Goga_ELECTRICE_rev2-A2_594X420_1000.pdf
A2E8AC23CCEF9634C2258434002B9833/$FILE/1.4.5-1_PUZ Octavian Goga_Propuneri_rev7_V2-A2_594X420_1000 (2).pdf
C8B9800E8A7BA5D3C2258434002B9624/$FILE/1.4.2_PUZ Octavian Goga_Regimul juridic de protectie-Layout1.pdf
DB0AB67C579F6F7CC2258434002B9687/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (1).pdf
584BFCBB7380B7FFC2258434002B958D/$FILE/RLU-PUZ Octavian Goga_REV8.pdf
54DC45BD3AB01729C2258434002B9561/$FILE/II_1 Memoriu general PUZ Octavian Goga_rev6.pdf
64A59225B6083383C2258434002B95C5/$FILE/1.4.1_PUZ Octavian Goga_INCADRARE_rev2-Layout1.pdf
dspImages:

Ordonare:
64A59225B6083383C2258434002B95C5/$FILE/1.4.1_PUZ Octavian Goga_INCADRARE_rev2-Layout1.pdf; C8B9800E8A7BA5D3C2258434002B9624/$FILE/1.4.2_PUZ Octavian Goga_Regimul juridic de protectie-Layout1.pdf; B87BF20BC5352BBCC2258434002B971A/$FILE/1.4.3-4_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban_2-A3_420X297_2000.pdf; DB0AB67C579F6F7CC2258434002B9687/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (1).pdf; E94CA6A1BB3980AFC2258434002B96A8/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (2).pdf; FA79A3EE39BC1F28C2258434002B96EC/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (3).pdf; 6D0B0DA0D1087F82C2258434002B976C/$FILE/1.4.4-1_PUZ Octavian Goga_situatia existenta_rev7-A2_594X420_1000-FUNCTIUNI.pdf; 69BF22CEFCC108B6C2258434002B97A9/$FILE/1.4.4-2_PUZ Octavian Goga_REGIM DE INALTIME_rev2-A2_594X420_1000.pdf; 8853F312F2EAC87DC2258434002B97E6/$FILE/1.4.4-3_PUZ Octavian Goga_situatia existenta_rev7-A2_594X420_1000-DISFUNCT.pdf; A2E8AC23CCEF9634C2258434002B9833/$FILE/1.4.5-1_PUZ Octavian Goga_Propuneri_rev7_V2-A2_594X420_1000 (2).pdf; 4F0DC95C1425299DC2258434002B985F/$FILE/1.4.5-2_PUZ Octavian Goga_Reglementari-Zonificare functionala_rev2-A2_594X420_1000.pdf; BE42F11FB730D3E3C2258434002B98AA/$FILE/1.4.5-3_PUZ Octavian Goga_Circulatii_rev2-A3_420X297_2000.pdf; 5D8298DF969034DCC2258434002B98CC/$FILE/1.4.6_PUZ Octavian Goga_REGIM JURIDIC_rev4-A2_594X420_1000.pdf; E1B2CB8B8ECC48ACC2258434002B98E3/$FILE/1.4.7 - 1_PUZ Octavian Goga_APA CANAL_rev2-A2_594X420_1000.pdf; 4F670E09352F3FA8C2258434002B991A/$FILE/1.4.7 - 2_PUZ Octavian Goga_GAZE_rev2-A2_594X420_1000.pdf; 7690E01CAFF81F5DC2258434002B9933/$FILE/1.4.7 - 3_PUZ Octavian Goga_ELECTRICE_rev2-A2_594X420_1000.pdf; 54DC45BD3AB01729C2258434002B9561/$FILE/II_1 Memoriu general PUZ Octavian Goga_rev6.pdf; 4132AAC976D0D3BCC2258434002B9AE4/$FILE/Ilustrari_A3.pdf; 584BFCBB7380B7FFC2258434002B958D/$FILE/RLU-PUZ Octavian Goga_REV8.pdf; II_1 Memoriu general PUZ Octavian Goga_rev6.pdf; RLU-PUZ Octavian Goga_REV8.pdf; 1.4.1_PUZ Octavian Goga_INCADRARE_rev2-Layout1.pdf; 1.4.2_PUZ Octavian Goga_Regimul juridic de protectie-Layout1.pdf; 1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (1).pdf; 1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (2).pdf; 1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (3).pdf; 1.4.3-4_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban_2-A3_420X297_2000.pdf; 1.4.4-1_PUZ Octavian Goga_situatia existenta_rev7-A2_594X420_1000-FUNCTIUNI.pdf; 1.4.4-2_PUZ Octavian Goga_REGIM DE INALTIME_rev2-A2_594X420_1000.pdf; 1.4.4-3_PUZ Octavian Goga_situatia existenta_rev7-A2_594X420_1000-DISFUNCT.pdf; 1.4.5-1_PUZ Octavian Goga_Propuneri_rev7_V2-A2_594X420_1000 (2).pdf; 1.4.5-2_PUZ Octavian Goga_Reglementari-Zonificare functionala_rev2-A2_594X420_1000.pdf; 1.4.5-3_PUZ Octavian Goga_Circulatii_rev2-A3_420X297_2000.pdf; 1.4.6_PUZ Octavian Goga_REGIM JURIDIC_rev4-A2_594X420_1000.pdf; 1.4.7 - 1_PUZ Octavian Goga_APA CANAL_rev2-A2_594X420_1000.pdf; 1.4.7 - 2_PUZ Octavian Goga_GAZE_rev2-A2_594X420_1000.pdf; 1.4.7 - 3_PUZ Octavian Goga_ELECTRICE_rev2-A2_594X420_1000.pdf; Ilustrari_A3.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Unelte accesibilitate, Titlu, Autor, Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere, Lista de copii, Data actualizarii, Unelte share
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:64A59225B6083383C2258434002B95C5/$FILE/1.4.1_PUZ Octavian Goga_INCADRARE_rev2-Layout1.pdf, C8B9800E8A7BA5D3C2258434002B9624/$FILE/1.4.2_PUZ Octavian Goga_Regimul juridic de protectie-Layout1.pdf, B87BF20BC5352BBCC2258434002B971A/$FILE/1.4.3-4_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban_2-A3_420X297_2000.pdf, DB0AB67C579F6F7CC2258434002B9687/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (1).pdf, E94CA6A1BB3980AFC2258434002B96A8/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (2).pdf, FA79A3EE39BC1F28C2258434002B96EC/$FILE/1.4.3.1-2-3_PUZ Octavian Goga_evolutia tesutului urban-A3_420X297_1000 (3).pdf, 6D0B0DA0D1087F82C2258434002B976C/$FILE/1.4.4-1_PUZ Octavian Goga_situatia existenta_rev7-A2_594X420_1000-FUNCTIUNI.pdf, 69BF22CEFCC108B6C2258434002B97A9/$FILE/1.4.4-2_PUZ Octavian Goga_REGIM DE INALTIME_rev2-A2_594X420_1000.pdf, 8853F312F2EAC87DC2258434002B97E6/$FILE/1.4.4-3_PUZ Octavian Goga_situatia existenta_rev7-A2_594X420_1000-DISFUNCT.pdf, A2E8AC23CCEF9634C2258434002B9833/$FILE/1.4.5-1_PUZ Octavian Goga_Propuneri_rev7_V2-A2_594X420_1000 (2).pdf, 4F0DC95C1425299DC2258434002B985F/$FILE/1.4.5-2_PUZ Octavian Goga_Reglementari-Zonificare functionala_rev2-A2_594X420_1000.pdf, BE42F11FB730D3E3C2258434002B98AA/$FILE/1.4.5-3_PUZ Octavian Goga_Circulatii_rev2-A3_420X297_2000.pdf, 5D8298DF969034DCC2258434002B98CC/$FILE/1.4.6_PUZ Octavian Goga_REGIM JURIDIC_rev4-A2_594X420_1000.pdf, E1B2CB8B8ECC48ACC2258434002B98E3/$FILE/1.4.7 - 1_PUZ Octavian Goga_APA CANAL_rev2-A2_594X420_1000.pdf, 4F670E09352F3FA8C2258434002B991A/$FILE/1.4.7 - 2_PUZ Octavian Goga_GAZE_rev2-A2_594X420_1000.pdf, 7690E01CAFF81F5DC2258434002B9933/$FILE/1.4.7 - 3_PUZ Octavian Goga_ELECTRICE_rev2-A2_594X420_1000.pdf, 54DC45BD3AB01729C2258434002B9561/$FILE/II_1 Memoriu general PUZ Octavian Goga_rev6.pdf, 4132AAC976D0D3BCC2258434002B9AE4/$FILE/Ilustrari_A3.pdf, 584BFCBB7380B7FFC2258434002B958D/$FILE/RLU-PUZ Octavian Goga_REV8.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/mures/sighisoara/portal.nsf
Nume element:<Selectati un element>
Tip element:
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):http://
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]