*Editeaza *Editeaza

Denumire:
A N U N Ț privind Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD 2014)
Se afiseaza in portleti:
Sections, HartaSite
Descriere:
Persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute de H.G. nr. 799/2014, care nu au primit cupon individual (fie din cauza faptului că din eroare nu au fost cuprinse în baza de date furnizată de Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, fie din cauza faptului că se încadrează în categoriile beneficiare între data constituirii bazei de date și data distribuirii), sunt rugate să se prezinte la sediul Municipiului Sighișoara, cam. 18, Serviciul Public de Asistență Socială
Afiseaza data actualizare:
09/12/2014ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
copiilor directi
Publica pagina:
Da
Cheie unica:
381CD6B14838D993C22581EC00519096
0000BAA2
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
126300
Permite comentarii:
Da
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi
Icon:
Imagine prezentare:
Nu exista fisiere atasate
Link:
/[THISDB]/pagini/a+n+u+n+privind+programul+operational+ajutorarea+persoanelor+defavorizate+poad+2014-0000BAA2
<p>&nbsp;</p>
<div align="center" style="text-align: center; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-size: 11pt"><span style="font-family: Arial"><b>A N U N Ț </b></span></span></div>
<div align="center" style="text-align: center; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-size: 11pt"><span style="font-family: Arial"><b>privind Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD 2014)</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-size: 11pt"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: ; text-indent: 35.4pt"><span id="1418118197213S" style="display: none">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial">Potrivit art. 3, alin. 1 din H.G. nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, vor beneficia de ajutoare alimentare const&acirc;nd &icirc;n făină de mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conserve din carne de porc, conserve din carne de vită &icirc;n suc propriu, conserve cu pateu de ficat, următoarele categorii de persoane:</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat &icirc;n baza <u><span style="color: green">Legii nr. 416/2001</span></u> privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată &icirc;n baza <u><span style="color: green">Legii nr. 277/2010</span></u> privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) şomerii care beneficiază &icirc;n condiţiile <u><span style="color: green">Legii nr. 76/2002</span></u> privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj &icirc;n cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale p&acirc;nă la 400 lei, inclusiv, şi şomerii &icirc;nregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj &icirc;n condiţiile <u><span style="color: green">Legii nr. 76/2002</span></u>, cu modificările şi completările ulterioare;</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit <u><span style="color: green">Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009</span></u> privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin <u><span style="color: green">Legea nr. 196/2009</span></u>, al căror venit se află sub 400 lei/lună;</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) persoanele beneficiare ale prevederilor <u><span style="color: green">Legii nr. 49/1991</span></u> privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, <u><span style="color: green">Legii nr. 44/1994</span></u> privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, <u><span style="color: green">Legii nr. 49/1999</span></u> privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, <u><span style="color: green">Legii nr. 309/2002</span></u> privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar &icirc;n cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii &icirc;n perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, <u><span style="color: green">Decretului-lege nr. 118/1990</span></u> privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu &icirc;ncepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate &icirc;n străinătate ori constituite &icirc;n prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, <u><span style="color: green">Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999</span></u> privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate &icirc;n Rom&acirc;nia cu &icirc;ncepere de la 6 septembrie 1940 p&acirc;nă la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin <u><span style="color: green">Legea nr. 189/2000</span></u>, cu modificările şi completările ulterioare, <u><span style="color: green">Legii</span></u> recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei rom&acirc;ne din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit &icirc;n urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, <u><span style="color: green">Legii nr. 109/2005</span></u> privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din Rom&acirc;nia, republicată, <u><span style="color: green">Legii nr. 8/2006</span></u> privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, <u><span style="color: green">Legii nr. 578/2004</span></u> privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri &icirc;n afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: ; text-indent: 35.4pt"><span style="font-family: Arial">Distribuirea ajutoarelor alimentare se va face de către Municipiul Sighișoara, perioada de distribuire și locația depozitului de unde pot fi ridicate aceste ajutoare urm&acirc;nd a fi comunicate la o dată ulterioară, respectiv după livrarea produselor către primărie, de către operatorii economici cu atribuții &icirc;n acest sens.</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: ; text-indent: 35.4pt"><span style="font-family: Arial">Menționăm de asemenea faptul că, distribuirea ajutoarelor alimentare către persoanele din categoriile susamintite, se face &icirc;n baza cupoanelor individuale primite prin poștă de la Guvernul Rom&acirc;niei - Ministerul Fondurilor Europene, și a actului de identitate, &icirc;n original.</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: ; text-indent: 35.4pt"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: ; text-indent: 35.4pt"><span id="1418118105841S" style="display: none">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial"><b>Persoanele care se &icirc;ncadrează &icirc;n categoriile prevăzute de H.G. nr. 799/2014, &nbsp;care nu au primit cupon individual (fie din cauza faptului că din eroare nu au fost cuprinse &icirc;n baza de date furnizată de Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor V&acirc;rstnice, fie din cauza faptului că se &icirc;ncadrează &icirc;n categoriile beneficiare &icirc;ntre data constituirii bazei de date și data distribuirii), sunt rugate să se prezinte la sediul&nbsp;Municipiului Sighișoara, cam. 18, Serviciul Public de Asistență Socială<u>, &icirc;n data de 10 decembrie 2014, respectiv 11 decembrie 2014, &icirc;ntre orele 8,30 &ndash; 12,00</u>, pentru luarea &icirc;n evidență &icirc;n vederea obținerii ajutoarelor alimentare de care pot beneficia, cu următoarele documente:</b></span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: ; text-indent: 35.4pt"><span style="font-family: Arial"><b>&nbsp;</b></span></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-indent: 35.4pt"><span style="font-family: Arial"><b><span style="line-height: 115%">-actul de identitate, &icirc;n copie și original;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b></span></div>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-indent: 35.4pt"><span style="font-family: Arial"><b><span style="line-height: 115%">- documentul care atestă &icirc;ncadrarea &icirc;n una dintre categoriile prevăzute de lege, &icirc;n copie și original, după caz: certificatul de &icirc;ncadrare &icirc;n grad de handicap accentuat sau grav, pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, neinstituționalizate; cupon pensie, pentru pensionari; </span></b></span><b>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-indent: 35.4pt"><b><span style="line-height: 115%">familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la venit minim garantat, respectiv pentru familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei.</span></b></div>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-autospace: ; text-indent: 35.4pt">&nbsp;<span id="1418118105598E" style="display: none">&nbsp;</span><span id="1418118196807E" style="display: none">&nbsp;</span></div>
</b></div>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, Main, Sections, LeftMenu
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:

dspImages:

Ordonare:

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Titlu, Autor, Continutul din editorul HTML, Lista de copii, Data actualizarii, Unelte share
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/mures/sighisoara/portal.nsf
Nume element:<Selectati un element>
Tip element:
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Nu exista fisiere atasate
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]