*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs/Examen de promovare 18.11.2019
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Concurs/Examen de promovare 18.11.2019
:
19/11/2019ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
Da
Cheie unica:
B478B41A867F2C39C22584A80044F18F
00012AA6
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
117200
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concursexamen+de+promovare+18112019-00012AA6
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">MUNICIPIUL SIGHIŞOARA<br />
Organizează:</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">E X A M E N<br />
&nbsp;de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual al Municipiului Sighișoara</span></span></strong></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">- Posturile pentru care se organizează examenul de promovare:</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">- referent IA &icirc;n cadrul Compartimentului Autorizare transport &icirc;n regim de taxi &ndash; Direcția Administrarea Patrimoniului<br />
- inspector de specialitate I &icirc;n cadrul Compartimentului Registratură &ndash; Serviciul&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrație Publică Locală;<br />
- arhivar IA &icirc;n cadrul Compartimentului Arhivă &ndash; Serviciul Administrație Publică Locală</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">- Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 18 NOIEMBRIE 2019, ora 10,00, sediul Municipiului Sighișoara</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">- Bibliografia:<br />
1.&nbsp;Pentru postul de referent IA &icirc;n cadrul Compartimentului Autorizare transport &icirc;n regim de taxi &ndash; Direcția Administrarea Patrimoniului:<br />
&nbsp;- O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;<br />
&nbsp;- Legea nr. 53/2003 ***Republicată, Codul Muncii(Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul IV; Capitolul I, Secțiunea 1, 2 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V;<br />
&nbsp;- Legea nr. 38/2003 privind transportul &icirc;n regim de taxi și &icirc;n regim de &icirc;nchiriere;<br />
2.&nbsp;Pentru postul de inspector de specialitate I &icirc;n cadrul Compartimentului Registratură &ndash; Serviciul Administrație Publică Locală:<br />
-&nbsp;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv, Partea I, Titlul I, Titlul II, Titlul III; Partea III, Titlul I &ndash; Titlul IV, Titlul V, Capitolul I, Capitolul II și art. 549 &ndash; 579 din cod cu referire la personalul contractual;<br />
-&nbsp;Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V: Secțiunea 1, 2, 3 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV și Capitolul V;<br />
-&nbsp;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare.<br />
3.&nbsp;Pentru postul de arhivar IA &icirc;n cadrul Compartimentului Arhivă &ndash; Serviciul Administrație Publică Locală:<br />
-&nbsp;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv, Partea I, Titlul I, Titlul II, Titlul III; Partea III, Titlul I &ndash; Titlul IV, Titlul V, Capitolul I, Capitolul II și art. 549 &ndash; 579 din cod cu referire la personalul contractual;<br />
-&nbsp;Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V: Secțiunea 1, 2, 3 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV și Capitolul V;<br />
-&nbsp;Legea nr. 16/1996, Legea Arhivelor Naționale, republicată.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">- Modalitatea de desfăşurare a examenului: este reglementată prin anexa la Dispoziția nr. 704/04.11.2019 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Municipiului Sighișoara și este anexată prezentului anunț.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">- Condiţiile de participare la examenul de promovare:<br />
- pentru a participa la examenul de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul &bdquo;foarte bine&rdquo; la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori &icirc;n ultimii 3 ani, &icirc;n care acesta s-a aflat &icirc;n activitate;<br />
- să aibă o vechime &icirc;n gradul profesional sau &icirc;n treapta profesională din care se promovează de cel puțin 3 ani.<br />
&nbsp;<br />
- Conținutul dosarului de &icirc;nscriere la examenul de promovare:<br />
- cererea de &icirc;nscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituției;<br />
- adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane &icirc;n vederea atestării vechimii &icirc;n gradul profesional sau &icirc;n treapta profesională din care se promovează;<br />
- copiile de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">-&nbsp;Data p&acirc;nă la care se depun dosarele de &icirc;nscriere la examenul de promovare: cu cel puţin 5 zile lucrătoare &icirc;nainte de data stabilită pentru proba scrisă sau, după caz, pentru proba practică candidații depun dosarele de &icirc;nscriere la registratura instituției.</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean</strong></span></span></p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
24E50A86E7768C84C22584A80045703F/$FILE/Anunt examen de promovare.pdf
74703D48806ACFFCC22584B000422A0B/$FILE/Rezultatul selectie dosarelor.pdf
C404AAB485693D2FC22584B60042754D/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf
A6039D9A19C041C5C22584B700428851/$FILE/Rezultatele finale.pdf
dspImages:

Ordonare:
24E50A86E7768C84C22584A80045703F/$FILE/Anunt examen de promovare.pdf; A6039D9A19C041C5C22584B700428851/$FILE/Rezultatele finale.pdf; C404AAB485693D2FC22584B60042754D/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf; 74703D48806ACFFCC22584B000422A0B/$FILE/Rezultatul selectie dosarelor.pdf; Anunt examen de promovare.pdf; Rezultatul selectie dosarelor.pdf; Rezultatul probei scrise.pdf; Rezultatele finale.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:24E50A86E7768C84C22584A80045703F:Anunt examen de promovare.pdf, A6039D9A19C041C5C22584B700428851:Rezultatele finale.pdf, C404AAB485693D2FC22584B60042754D:Rezultatul probei scrise.pdf, 74703D48806ACFFCC22584B000422A0B:Rezultatul selectie dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]