Domino

Municipiul Sighișoara anunță cetățenii că, în data de 4 mai 2018 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).